Tải dữ liệu...
Skip to main content

 

THÔNG BÁO:

 • Ngày 31/08/2023,Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4581/TCHQ-CNTT (Tải về) về việc bổ sung thủ tục “Gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập khác” trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.
  Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Ngày 02/11/2022,Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4619/TCHQ-CNTT (Tải về) về việc triển khai thủ tục "Thủ tục tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan" trên hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
  Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Căn cứ Công văn số 3338/TCHQ-CNTT (Tải về) ngày 12/08/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai 02 nghiệp vụ mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a gồm:
  + Thủ tục gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.
  + Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.
  Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Căn cứ Công văn số 3231/TCHQ-CNTT (Tải về) ngày 25/06/2021 của Cục CNTT và Thống kê hải quan về việc triển khai 22 thủ tục hành chính mới năm 2021 từ ngày 01/07/2021 trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT và Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Mẫu file khai đính kèm thông tin phương tiện cơ giới nhập khẩu
 • Căn cứ công văn số 7373/TCHQ-TXNK (Tải về) ngày 19/11/2020 của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc triển khai hệ thống miễn, giàm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử. Cục CNTT và Thống kê hải quan dừng triển khai những thủ thủ tục liên quan miễn, giàm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT và Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4428/TCHQ-GSQL về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (Tải về). Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Căn cứ công văn số 3002/TCHQ-TXNK (Tải về) ngày 8/5/2020 của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan. Cục CNTT và Thống kê hải quan đã triển khai thủ tục mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT và Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản HQ36a cho phép tải về ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh
  • Đối với người sử dụng iOS thì bấm vào đây để tải ứng dụng
  • Đối với người sử dụng Android thì bấm vào đây để tải ứng dụng
 • Bấm vào đây để tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống DVCTT dành cho Người làm thủ tục
 • Từ ngày 01/3/2017, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016.
 • Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Nếu chữ ký số của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan thì đăng ký tại đây.

THỐNG KÊ:

 


© Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang