Tải dữ liệu...
Skip to main content
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, sử dụng chữ ký số để khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, thì chọn đăng ký tài khoản “Doanh nghiệp”. Khi nộp hồ sơ điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ kiểm tra chữ ký số trên các File thành phần hồ sơ.
  • Đối với các doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số để khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS hoặc đã đóng Mã số thuế thì chọn đăng ký tài khoản “Tổ chức, Khác”.
  • Đối với Cá nhân thì chọn đăng ký tài khoản là “Công dân”.

© Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang