Tải dữ liệu...
Skip to main content

THÔNG BÁO:

  • Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 8/1/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai 02 thủ tục hành chính mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Công văn triển khai số 600/CNTT-CTTĐT (Tải về). Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
  • Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản HQ36a cho phép tải về ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh
    • Đối với người sử dụng iOS thì bấm vào đây để tải ứng dụng
    • Đối với người sử dụng Android thì bấm vào đây để tải ứng dụng
  • Bấm vào đây để tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống DVCTT dành cho Người làm thủ tục
  • Từ ngày 01/3/2017, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016.
  • Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Nếu chữ ký số của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan thì đăng ký tại đây.

THỐNG KÊ:


© Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn