Tải dữ liệu...
Skip to main content

THÔNG BÁO:

 • Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4428/TCHQ-GSQL về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (Tải về). Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Căn cứ công văn số 3002/TCHQ-TXNK (Tải về) ngày 8/5/2020 của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan. Cục CNTT và Thống kê hải quan đã triển khai thủ tục mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT và Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • 17/04/2020: Chính phủ mới ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Tải về). Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • 08/07/2019: Triển khai 02 thủ tục hành chính mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a
  Căn cứ Công văn số 632/CNTT-CTTĐT (Tải về) ngày 03/07/2019 của Cục CNTT và Thống kê hải quan về việc triển khai 02 thủ tục hành chính mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • 16/05/2019: Triển khai mới 01 DVCTT trên Hệ thống HQ36a
  Từ ngày 16/05/2019, Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai bổ sung nghiệp vụ “Phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập” trên hệ thống DVCTT HQ36a. Công văn triển khai số 429/CNTT-CTTĐT (Tải về). Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống CNTT. Hệ thống DVCTT HQ36a sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 22h ngày 15/12/2018 đến 08h ngày 16/12/2018; Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo tới người làm thủ tục và các đơn vị hải quan biết và phối hợp.
  Trân trọng./.
 • Tổng cục Hải quan đã triển khai mới 09 dịch vụ công trực tuyến mới là: (Tải về) Đề nghị Người làm thủ tục đọc kỹ trình tự thực hiện tại menu Danh sách thủ tục trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan hải quan.
 • Tổng cục Hải quan đã triển khai mới 08 dịch vụ công trực tuyến mới là: (Tải về) Đề nghị Người làm thủ tục đọc kỹ trình tự thực hiện tại menu Danh sách thủ tục trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan hải quan.
 • Hiện nay hệ thống DVCTT đã được cập nhật các biểu mẫu mới theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với các dịch vụ công trực tuyến sau (Tải về). Đề nghị người làm thủ tục đọc kĩ hướng dẫn trình tự thực hiện trước khi nộp hồ sơ.
 • Căn cứ công văn số 3233/TCHQ-GSQL (Tải về) ngày 8/6/2018 của Cục Giám sát quản lý về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai thủ tục mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 8/1/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Cục CNTT & Thống kê hải quan đã triển khai 02 thủ tục hành chính mới trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Công văn triển khai số 600/CNTT-CTTĐT (Tải về). Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo để các đơn vị và người làm thủ tục biết và thực hiện.
 • Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản HQ36a cho phép tải về ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh
  • Đối với người sử dụng iOS thì bấm vào đây để tải ứng dụng
  • Đối với người sử dụng Android thì bấm vào đây để tải ứng dụng
 • Bấm vào đây để tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống DVCTT dành cho Người làm thủ tục
 • Từ ngày 01/3/2017, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành chính thức, nếu Người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy, trừ các trường hợp phải nộp/xuất trình các chứng từ là bản giấy như đã được hướng dẫn tại mục 3, công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016.
 • Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. Nếu chữ ký số của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan thì đăng ký tại đây.

THỐNG KÊ:


© Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn